Menestyvän yrityksen perustukset

Hallinnon tiimi koostuu kolmesta osastosta, jotka ovat taloushallinto, henkilöstöhallinto ja IT. Taloushallinnon tehtävä on tuottaa mahdollisimman reaaliaikaisesti tietoa johtamisen päätöksenteon tueksi. Henkilöstöhallinto vastaa työntekijöiden rekrytoinnista sekä tukee heidän kehittymistä ja työhyvinvointia. IT huolehtii yrityksen teknisen infrastruktuurin toimivuudesta ja siitä, että tietoturva on ajan tasalla. Yhdessä hallinnon tiimi luo perustan koko yrityksen toiminnalle ja varmistaa, että muut tiimit voivat keskittyä tekemään omia tehtäviään. Hallinnon tehtäviin etsitään henkilöitä, jotka ovat oma-aloitteisia, positiivisen asenteen omaavia ja määrätietoisia ongelmanratkaisijoita.

50 rekrytointia viimeisen kahden vuoden aikana

600 käsiteltyä myyntilaskua kuukaudessa

100 % nykyaikaiset työskentelyvälineet

Titta Tuuva

Toimin henkilöstöassistenttina ja osana kolmihenkistä HR-tiimiä. Työtehtäväni vaihtelevat päivittäin mutta toimenkuvaani kuuluu mm. henkilöstöasioiden käytännön hoitamista, rekrytointi-ilmoitusten julkaisua, sisäistä viestintää, kokousten, matkojen ja tilaisuuksien järjestämistä, välillä myös kahvien ja muiden herkkujen tilaamista sekä erilaisten kyselyiden tekoa. Vastaan siis siitä, että työ täällä toimistolla sujuu eli toimin toimiston ”äiskänä”… 🙂

Titta Tuuva
HR Assistant
Lauri Suoniemi

Työskentelen Visma Solutionsilla osa-aikaisena opiskelujen ohessa. Järjestely mahdollistaa minulle menestyksekkään sekä joustavan työn ja opiskelun yhdistämisen. Työn tekeminen koulun ohella antaa uutta näkökulmaa opiskeluun ja pitää viikot toimeliaina. Vismalla työskentelyssä minua motivoi etenkin vaihtelevat työtehtävät sekä mukavat työkaverit.

Lauri Suoniemi
Finance Assistant

Hallinnon avoimet työpaikat

Alla kaikki hallinnon avoinna olevat työpaikat. Jos taitojasi vastaavaa työpaikkaa ei ole tarjolla, lähetä meille avoin hakemus.

Oletko huippuosaaja vailla uusia haasteita?

Katso avoimet työpaikkamme!