Henkilötietojen käsittely Maventassa

Käsittelemme henkilötietoja Maventa-palvelussa henkilötietojen käsittelijänä asiakasyritystemme toimiessa rekisterinpitäjänä.

Tietosuoja Maventa-palvelun sopimusehdoissa

Maventan sopimusehtojen osana on tietosuojaliite, jossa määritellään henkilötietojen käsittelyn periaatteet Maventa-palvelun osalta. Tietosuojaliite sekä varsinaiset sopimusehdot löytyvät sivuiltamme https://maventa.fi/palveluehdot/

Palvelun tuotantoon käytetyt alihankkijat

Visma Solutions käyttää Maventa-palvelun tuottamiseen alihankkijoita. Kaikkien alihankkijoiden kanssa on solmittu tietojenkäsittelysopimus, joiden avulla varmistumme alihankkijoidemme tietosuojatasosta ja huolehdimme näin palvelumme käyttäjien tietosuojasta. Mikäli käytettävät alihankkijat ovat EU:n ulkopuolelta, Vismalla on valtuudet varmistaa oikeudelliset perusteet henkilötietojen siirtämiseen EU:n ulkopuolelle asiakkaan puolesta käyttäen asianmukaisia oikeudellisia mekanismeja, kuten EU:n mallisopimuksia.

Löydät ajantasaisen listan Maventa-palvelun tuottamiseen käyttämistämme alihankkijoista täältä:
https://www.visma.com/trust-centre-products/vismanet-autoinvoice

Ohjeita tietosuojaongelmiin liittyen

Mikäli epäilet Maventa-palveluun tai sen alihankkijaan liittyen jonkinlaista tietosuojaan tai tietoturvaan liittyvää ongelmaa, ole välittömästi yhteydessä Maventan asiakaspalveluun tai Visman Responsible Disclosure-ohjelman mukaisesti sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Lisätietoa Visman Responsible Disclosure-ohjelmasta löytyy osoitteesta
https://www.visma.com/trust-centre/security/

Maventa on myös mukana Visman HackerOne bug bounty-ohjelmassa. Mikäli osallistut tähän ohjelmaan, noudatathan ohjelman sääntöjä ja raportoit löydökset ohjelmassa kuvatulla tavalla.


<< Takaisin