Henkilötietojen käsittely Maventa Verkkopalkka-palvelussa

Palvelun tuotantoon käytetyt alihankkijat

Visma Solutions käyttää Maventa Verkkopalkka-palvelun tuottamiseen alihankkijoita. Kaikkien alihankkijoiden kanssa on solmittu tietojenkäsittelysopimus, joiden avulla varmistumme alihankkijoidemme tietosuojatasosta ja huolehdimme näin palvelumme käyttäjien tietosuojasta.

Löydät ajantasaisen listan Maventa Verkkopalkka-palvelun tuottamiseen käyttämistämme alihankkijoista täältä:
https://www.visma.com/trust-centre-products/maventa-epayslip

Ohjeita tietosuojaongelmiin liittyen

Mikäli epäilet Maventa Verkkopalkka-palveluun tai sen alihankkijaan liittyen jonkinlaista
tietosuojaan tai tietoturvaan liittyvää ongelmaa, ole välittömästi yhteydessä Maventan asiakaspalveluun tai Visman Responsible Disclosure-ohjelman mukaisesti Intigriti-palvelun kautta. Lisätietoa löytyy Visman Responsible Disclosure-ohjelman sivuilta.


<< Takaisin