Voita urheiluseurallesi kahvinkeitin! -arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä

Visma Solutions Oy, 1967543-8, Villimiehenkatu 10, 53100 Lappeenranta

2. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voi osallistua 7.5.2020-15.5.2020 jättämällä kommentin Visma Solutions Oy:n Facebook-profiilissa julkaistuun arvonta-ilmoitukseen. Arvontaan voivat osallistua Suomessa asuvat, yli 18-vuotiaat henkilöt joko omalta henkilökohtaiselta Facebook-tililtään tai urheiluseuran tai -ryhmän tililtä (Business Profile). Järjestön ilmoittavalla henkilöllä ei tarvitse olla kytköksiä ilmoittamaansa järjestöön, mutta henkilön kannattaa tarkistaa, että järjestöllä on mahdollisuus noutaa arvontapalkinto Lappeenrannasta (kts kohta 6.)

Arvontaan eivät saa osallistua Visma Solutions Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön työntekijät.
Vastuu osallistumisilmoituksen (kommentti Facebook-julkaisuun) saapumisesta järjestäjälle on ilmoituksen lähettäjällä. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi tietoteknisistä syistä johtuvista osallistumisilmoituksen viivästyksistä tai esteistä arvontaan osallistumiselle.

3. Osallistuminen

Arvontaan voi osallistua kommentoimalla Visma Solutions Oy:n Facebook-profiilissa julkaistua arvonta-ilmoitusta ja ilmoittamalla kommentissa urheiluseuran tai -ryhmän, joka hyötyisi arvonnan palkinnosta. Julkaisussa tulee kertoa, miksi kyseinen urheilujärjestö tai -ryhmä ansaitsisi arvontavoiton, esimerkiksi kertomalla missä tilanteessa arvontapalkintoa käytettäisiin.

4. Arvonnan suorittamistapa ja ajankohta

Palkinnon jako ja ilmoittaminen suoritetaan järjestäjän toimesta 18.5.2020. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisella viestillä Facebook-tilille, jolla hän on osallistunut arvontaan. Arvonnan järjestäjällä on oikeus mutta ei velvoitetta julkaista voittajan nimi Visma Solutionsin medioissa.

5. Palkinnot

Arvonnan järjestäjä arpoo kaikkien kommentoineiden kesken arvonnan palkinnon, käytetyn Metos ComBi-Line -säiliökahvinkeittimen. Kyseisessä kommentissa mainittu urheiluseura tai -ryhmä voittaa arvonnan palkinnon. Palkinto on käytetty, eikä sillä ole voimassaolevaa takuuta. Arvonnan järjestäjä on arvontahetkellä todennut palkinnon toimivaksi ja hyväkuntoiseksi, mutta ei vastaa sen toiminnasta palkinnon luovuttamisen jälkeen. Lisätietoa palkinnosta

6. Palkintoon liittyvät ehdot

Palkinnon voittanut urheiluseura tai -ryhmä vastaa itse palkinnon noutamisesta Visma Solutionsin tiloista Lappeenrannasta, osoitteesta Villimiehenkatu 10. Arvonnan järjestäjä ei vastaa palkinnon toimittamisesta voittajalle. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi palkinnoksi. Mikäli palkinnon voittajaa ei tavoiteta seitsemän (7) päivän päästä arvonnasta, on arvonnan järjestäjällä oikeus valita uusi voittaja.

7. Markkinointilupa

Kunkin arvontaan osallistuneen antamia tietoja käytetään ainoastaan arvontaan ja voittajan tavoittamiseen. Arvontaan osallistumisen yhteydessä antamia henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Osallistuessasi arvontaan annat arvonnan järjestäjälle oikeuden käyttää arvontaan lähettämääsi materiaalia (=kommenttiteksti) markkinointitarkoituksiin arvonnan järjestäjän haluamalla tavalla ilman erillistä ilmoitusta, suostumusta tai korvausta.

8. Arvonnan järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu millä tahansa perusteella kaikkia arvonnan osanottajia kohtaan yhteensä ei voi ylittää näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen määrää ja arvoa. Palkinnon voittanut seura tai ryhmä vapauttaa arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä ei ole vastuussa arvontaan osallistuvien kommenttien sisällöstä eikä valvo kommentointia. Järjestäjä kuitenkin pidättää oikeuden poistaa julkaisunsa kommenttikentässä julkaistut asiattomat kommentit ja mainokset ilman erillistä ilmoitusta. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin mahdollisten esteiden sattuessa.

9. Facebook

Arvonta ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima, eikä millään tavalla liity Facebookiin. Facebook ei vastaa kampanjasta miltään osin. Jokainen arvontaan osallistuva vapauttaa Facebookin kaikesta vastuusta. Annat tietosi Visma Solutions Oy:n arvonnan käyttöön etkä Facebookille.

10. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Arvonnan säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat hyväksyvät ja sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä sekä arvontaa ja palkintoa koskevia järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.