Erinomaista palautetta saanut Visma Fellowship -mentorointiohjelmamme käynnistyy toista kertaa. Maksuton mentorointiohjelma on suunnattu yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille, jotka kaipaavat näkemyksiä työuran alkuun kokeneelta ammattilaiselta. Mentorointia tarjotaan Lappeenrannassa, Lahdessa ja Helsingissä.

Mentorointiohjelma / Visma Fellowship

Positiivinen palaute kannusti jatkamaan ohjelmaa

Viime vuoden mentorointiohjelma päättyi marraskuussa 2019, ja se sai positiivista palautetta niin opiskelijoilta kuin mentoreilta. Palautekyselyn mukaan oman mentoriparin osuvuus oli 100% ja koko ohjelman NPS oli 100. Tämä tarkoittaa, että kaikki palautekyselyyn vastanneet suosittelevat ohjelmaa.

Osa opiskelijoista koki ohjelman antaneen työkaluja oman urasuunnan löytämiseen. Osa puolestaan kertoi mentoroinnin vahvistaneen ajatuksia uran suunnasta ja antaneen itsevarmuutta työelämään siirtymiseen.

Osa opiskelijoista koki ohjelman antaneen työkaluja oman urasuunnan löytämiseen. Osa puolestaan kertoi mentoroinnin vahvistaneen ajatuksia uran suunnasta ja antaneen itsevarmuutta työelämään siirtymiseen. Myös työelämään liittyvä yleinen keskustelu kokeneen ammattilaisen kanssa koettiin tärkeäksi opiskelijoiden keskuudessa.

Mentoroinnista selkeyttä omalle uralle

Visma Fellowship -mentorointiohjelman sisältö rakentuu mentoriparin kesken opiskelijan tavoitteiden pohjalta. Mentori voi esimerkiksi antaa näkemyksiä uran suunnan kirkastamiseen ja tulevaisuuden tavoitteiden rakentamiseen. Tarkoitus ei kuitenkaan ole antaa suoria vastauksia, vaan löytää yhdessä oivalluksia uran alkuun, työllistymiseen ja mielessä pyöriviin uraan liittyviin haasteisiin.

Palautteen perusteella syvällisten keskusteluhetkien käyminen uraan liittyen ei arjen keskellä ole itsestäänselvyys nuorien keskuudessa. Mentorointiohjelma on opiskelijalle mahdollisuus pohtia omia tavoitteita ja suuntaa toisen henkilön kanssa. Parhaassa tapauksessa mentorointi tarjoaa hetken pysähtyä ja oivaltaa asioita itsestään, urahaaveistaan ja omista vahvuuksistaan työelämässä.

Mentoreina ketterän kasvuyrityksen osaajat

Meillä työskentelee tällä hetkellä 238 IT-alan ammattilaista Lappeenrannassa, Helsingissä ja Lahdessa viidessä eri tiimissä. Rekrytoimme vuonna 2019 yhteensä 81 ja siirtoja uusiin tehtäviin talon sisällä oli 15. Henkilöstömme joukossa on muun muassa HR:n, markkinoinnin, talouden, data-analytiikan ja web-pohjaisen ohjelmistokehityksen osa-alueiden ammattilaisia, mikä luo hyvän pohjan mentorointiohjelman rakentamiselle.

Kahdenkeskinen keskustelu mentoriparin välillä on mielenkiintoinen tilaisuus myös asiantuntijoillemme päästä tukemaan uran alussa olevia kehittymishaluisia nuoria.

Visma Fellowship -mentorointiohjelman tavoite on avata foorumi asiantuntijoidemme tietotaidon jakamiseen nuorille uran alussa oleville henkilöille ammatilliseen kehittymiseen liittyvissä asioissa. Kahdenkeskinen keskustelu mentoriparin välillä on mielenkiintoinen tilaisuus myös asiantuntijoillemme päästä tukemaan uran alussa olevia kehittymishaluisia nuoria.

Mukaan voivat hakea korkeakouluopiskelijat

Hakuvaiheessa opiskelija voivat toivoa mentoria mielenkiintonsa mukaan kolmelta eri osa-alueelta: asiantuntijatyö & liiketoiminnan kasvun tukeminen, ohjelmistokehitys ja johtaminen. Sopiva mentori valitaan Visma Solutionsin mentoreiden joukosta hakemuksen perusteella. Mentorointi voi keskittyä jonkin tietyn alan esimerkiksi asiakastyön, talousjohtamisen, markkinoinnin, UX:n tai ohjelmistokehityksen ympärille. Opiskelijan tavoitteen pohjalta sopiva mentori voi löytyä myös oman alan ulkopuolelta.

Mentorointiohjelma ei ole tarkoitettu ainoastaan Visma Solutionsista työpaikkana kiinnostuneille, vaan siihen voi hakea mukaan kuka tahansa korkeakouluopiskelija.

Haku Visma Fellowship -mentorointiohjelmaan on auki 16.2.2020 asti. Mentorointiohjelma käynnistyy helmikuussa ja päättyy joulukuussa 2020.

Jätä hakemuksesi tästä: www.vismasolutions.com/yritys/visma-fellowship


Visma Solutions on Suomen johtava pilvipalveluiden toimittaja. Ratkaisujamme käyttää kansainvälisesti jo yli 170 000 yritystä. Missiomme on auttaa suomalaisia yrityksiä olemaan kilpailukykyisiä.