Netvisorin brändi on uudistettu. Taloushallinto-ohjelmiston 20-vuotisjuhlan kunniaksi tuotebrändi haluttiin päivittää 2020-luvulle.

Netvisorin uusi brändi

Vuodesta 2002 lähtien Netvisorin sinisävyinen brändi on viestinyt luottamusta ja ammattimaisuutta. Koko olemassaolonsa ajan Netvisor on ollut myös yrittäjälähtöinen edelläkävijä, uudistaja ja kasvun tekijä. Uudella brändillä halutaan aikaisempien teemojen lisäksi korostaa myös näitä ominaisuuksia.

– Uusi brändi viestii sitä, mitä Netvisor on. Se on tärkeä tuki yrityksen elämänkaaressa ja kasvussa. Se vapauttaa manuaalisesta työstä ja tarjoaa siten mahdollisuuksia valita, mihin yrittäjä ja työntekijät käyttävät aikaansa. Mm. näitä asioita haluamme korostaa uudella modernilla ja helposti lähestyttävällä brändi-ilmeellä, kertoo Visma Solutionsin viestintä- ja markkinointijohtaja Tiina Holm.

Brändi on muutakin kuin logo

Netvisorin brändiä on kehitetty vuosien aikana systemaattisesti, mutta aiemmin sitä on tehty vanhan ilmeen ja konseptin pohjalle. Nyt haluttiin tehdä isompi muutos.

Tuotebrändi on muutakin kuin logo ja visuaalinen ilme. Siihen liittyy tuote sekä koko asiakaspolku myynnistä käyttöön.

Vuonna 2021 teimme bränditutkimuksen, jonka mukaan Netvisorilla on todella korkea spontaani ja autettu tunnettuus. Brändimielikuvissa nousivat esiin yrittäjille suunnattu, monipuolinen ja tehokas. Juuri niitä arvoja, joita haluammekin Netvisoriin liitettävän.

Toisaalta vastauksissa vähemmistöön jäivät mm. kasvua tukeva, rohkea ja edelläkävijä. Näitä ominaisuuksia ei yleensäkään liitetä taloushallinto-ohjelmistoihin, joten lähdimme miettimään, miten saisimme nostettua ne Netvisoriin liitettävien mielikuvien joukkoon.

– Selkeällä uudistuksella haluamme jäädä paremmin mieleen. Tavoite on erottua joukosta, olla modernimpi ja nuorekkaampi. Uusi brändi on helpommin lähestyttävä ja raikkaampi. Haluamme, että sekä tilitoimisto että yrittäjä voivat olla ylpeitä Netvisorin käyttäjiä, Tiina Holm sanoo.

Brändityö on pitkä prosessi

Netvisorin uuden brändin värimaailmaa

Netvisorin brändiuudistus on osa suurempaa kokonaisuutta, jossa päivitetään pikkuhiljaa kaikkien Visma Solutionsin tuotteiden brändit. Brändi-ilmeen pääarkkitehteina toimivat Visma Solutionsin omat graafikot Antti Heikkilä ja Mikko Lemola.

Työ aloitettiin bränditutkimuksella ja tuotestrategian kirkastamisella. Työn pohjaksi tehtiin myös asiakashaastatteluja ja kartoitettiin asiakaspolkuja sekä asiakkaiden palautetta. Brändityötä on tehty pääosin oman henkilökunnan voimin, mutta apua on saatu Visma-konsernin asiantuntijoilta.

Design-konseptin luominen aloitettiin teemojen ja visuaalisten ideoiden valitsemisella. Sen jälkeen graafikot ottivat kynät ja paperia ja alkoivat luonnostella erilaisia logo-vaihtoehtoja. Alkuun niitä oli kymmeniä.

Lopulta, usean äänestyskierroksen jälkeen, jäljellä oli kaksi vaihtoehtoa. Molemmat digitoitiin ja molemmista rakennettiin havainnekuvat eri käyttökohteisiin; tuotteeseen, nettisivuille, markkinointimateriaaleihin jne.

Heikkilä ja Lemola kuvailevat brändityötä pitkäksi ja hyvin suunnitelluksi prosessiksi.

– Tämä oli äärimmäisen mielenkiintoinen ja opettavainen työtehtävä. Koko projektin vahvuus oli perusteellinen suunnittelu. Varsinainen visuaalinen työ eteni sujuvasti, kun oli ensin tarkoin määritelty selkeä tavoite tutkimuksen ja strategian kautta. Vaikka aikataulu oli tiukka, voi lopputulokseen olla tyytyväinen, Heikkilä ja Lemola toteavat.

Uusi brändi esiin pikkuhiljaa

Tältä Netvisorin uusi brändi näyttää eri käyttökohteissa.

Uusi ilme tulee näkymään alkuun erityisesti Netvisorin markkinointi- ja kumppanimateriaaleissa. Uuden logon ja värimaailman voi bongata jo syksyn markkinointikampanjoissa.

Ohjelmistossa uusi ilme näkyy alkuvaiheessa logomuutoksena. Sen sijaan Netvisorin verkkosivuille uusi, raikkaampi yleisilme ilmestyy jo syksyn aikana.

Yhteistyökumppaneille tarkoitetuista materiaaleista osa päivittyy saman tien, osa hieman myöhemmin.

Vanhojen materiaalien muuttaminen uuden brändin mukaisiksi vie aikaa, mutta tästä eteenpäin kaikki uusi materiaali tullaan tekemään uudella ilmeellä. Toivomme, että kumppanimmekin osallistuvat uudistukseen omalta osaltaan ja päivittävät uuden ilmeen mahdollisimman pian omiin materiaaleihinsa.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.